Wist u dat uw browser verouderd is?

Om de best mogelijke gebruikerservaring van onze website te krijgen raden wij u aan om uw browser te upgraden naar een nieuwere versie of een andere browser. Klik op de upgrade button om naar de download pagina te gaan.

Upgrade hier uw browser
Ga verder op eigen risico

Privacy policy

Hieronder lees je onze privacy policy. Neem contact met ons op als er vragen zijn.


De Wolfskuil De Wolfskuil, gevestigd aan Wolfskuil 15, 7731 AP, Ommen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.wolfskuil.nl Wolfskuil 15, 7731 AP, Ommen 0529 451 631
M. Verheij is de Functionaris Gegevensbescherming van De Wolfskuil. Hij is te bereiken via info@wolfskuil.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Wolfskuil verwerkt jullie persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een boeking op deze website te plaatsen, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Wolfskuil verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van je betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je de mogelijkheid te bieden een boeking via onze site te doen of via onze webshop een activiteiten of maaltijden te regelen.
- De Wolfskuil analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.
- De Wolfskuil verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, zoals de toeristenbelasting.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Wolfskuil bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Boekingsgegevens: onbepaalde tijd, wil je dat wij de gegevens verwijderen dan kun je dit opdragen.
Deelnemerslijst, voor de toeristenbelasting. Bewaartermijn: na afrekening met de Gemeente dit wordt het jaar na de boeking gedaan, we bewaren deze gegevens hiervoor. We hanteren de wettelijke bewaartermijn van maximaal 5 jaar.

Grondslag

De volgende grondslag hebben wij om persoonsgegevens te bewaren:
Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de huur overeenkomst (voor overnachting in onze groepsaccommodatie dan wel groepskampeerterrein) waarbij de betrokkene partij is.
Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. Wij zijn verplicht gegevens te noteren en te bewaren voor de toeristenbelasting.
Gerechtvaardigd belang: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke. Door middel van analyse van bezoekersgedrag op onze website (profilering) verbeter van de website. Verzenden nieuwsbrief en/of reclame.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Wolfskuil verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De Wolfskuil blijft verantwoordelijk voor deze gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Wolfskuil gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De Wolfskuil gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Onze cookies:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Bewaartermijn: 50 weken
Categorie: analytisch

Cookie: Google Tag Manager
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Bewaartermijn: 2 jaar
Categorie: analytisch

Cookie: Facebook Pixel
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Bewaartermijn: 2 jaar
Categorie: functioneel

Cookie: Google Adwords
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Bewaartermijn: 2 jaar
Categorie: functioneel


Cookie: Google Adwords Remarketing
Functie: Targeting cookie die websitebezoek meet en hiermee een doelgroep opbouwt.
Bewaartermijn: 2 jaar
Categorie: targeting


Cookie: Pinterest
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.
Bewaartermijn: 2 jaar
Categorie: functioneelBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wolfskuil.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Wolfskuil neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er is altijd een medewerker betrokken bij de besluitvorming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De Wolfskuil en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van de persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@wolfskuil.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

De Wolfskuil wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Wolfskuil neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@wolfskuil.nl

Ommen, 2018